Dyrektor

Magdalena Siwa- Kujawa – flet

Nauczyciele

Bartosz Pyziak – kształcenie słuchu, harmonia, czytanie nut głosem, ćwiczenia harmoniczne, zasady muzyki z edycją nut
Natalia Cieślachowska – śpiew, chór, dykcja i recytacja, dykcja i interpretacja, zespól wokalny, improwizacja głosem
Anna Siciak – historia muzyki z literaturą muzyczną, formy muzyczne
Karol Rosół – puzon, zespół kameralny, orkiestra
Agnieszka Kucab – Weryk – wiolonczela, zespól kameralny
Antoni Szamli – gitara klasyczna
Jakub Międlar – fortepian, nauka akompaniamentu
Albert Tu-Van – fortepian, akompaniament
Michał Badora – fortepian dodatkowy
Michał Bemben – klarnet
Wiesław Wojtas – saksofon
Ryszard Konieczny – akordeon
Grzegorz Haśko – perkusja