Tworzymy miłą, przyjazną szkołę, której celem jest rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów. Nasze działania zmierzają w kierunku przygotowania wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki muzycznej, a najzdolniejszych uczniów do podjęcia nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Nauka w szkole odbywa się w czasie wolnym od zajęć w szkole ogólnokształcącej, najczęściej w godzinach popołudniowych, z podziałem na cykle:

sześcioletni cykl nauczania (nauka trwa 6 lat)

czteroletni cykl nauczania ( nauka trwa 4 lata)

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia zapewnia podstawowe wykształcenie muzyczne w zakresie gry na:

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, klarnecie, saksofonie, trąbce, flecie, perkusji, puzonie oraz podstaw teorii muzyki.

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu w szkołach muzycznych II stopnia.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że programy nauczania wszystkich przedmiotów są zgodne z podstawami programowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.